Regelmatig bewegen is de beste manier om het optreden van hart-en vaatziekten voor te zijn. Dit neemt niet weg dat forse inspanning de kans op hartklachten, zoals bijvoorbeeld plotselinge hartdood, vergroot bij mensen van wie nog niet bekend is dat zij aangedane kransslagaderen (coronairlijden) hebben. Dit is een belangrijke reden voor oudere sporters om een sportmedisch onderzoek te doen. Jaarlijks worden er door de verschillende SMA’s in het land op grote schaal dergelijke keuringen verricht. Een sportkeuring bestaat op dit moment uit een vragenlijst, lichamelijk– en bloedonderzoek, een elektrocardiogram (ECG of “hartfilmpje”) en - meestal - een inspanningstest (“fietsproef”).
 
De traditionele risico-inschatting op het krijgen van hart- en vaatziekten is mogelijk minder geschikt voor sporters. Het studie acroniem verwijst niet voor niets naar de naam van een man die acuut overleed aan een hartstilstand tijdens bergklimmen, terwijl hij tevoren een sportmedische keuring had ondergaan. Deze houdt namelijk geen rekening met de blootstelling aan risicofactoren in het verleden (zoals bijvoorbeeld roken, slechte voedingsgewoonten en overgewicht) die onder invloed van het gaan sporten meestal verbeteren: sporters roken minder en zijn over het algemeen lichter dan niet sporters. Aan de andere kant suggereert recent Duits onderzoek dat jarenlang zeer intensief sporten (zoals marathon lopen) mogelijk schadelijk zou kunnen zijn voor het hart, door het bevorderen van kalkafzetting in de wanden van de kransslagaders.
 
Uit onderzoek blijkt dat, waar hartklachten bij jonge sporters vooral zijn gelegen in erfelijke aandoeningen (bijvoorbeeld een verdikte hartspier), hartklachten bij oudere sporters vooral vallen toe te schrijven aan het klassieke kransvatlijden, oftewel vernauwingen in de kransslagaders rond het hart.
 
De huidige sportkeuring om de kans van sporters op het krijgen van hartziekten in kaart te brengen kan mogelijk verbeterd worden door toevoegen van beeldvorming van het hart.
 
Er zijn aanwijzingen dat het risico op hartaandoeningen toe te schrijven aan vernauwingen van de kransslagaders beter is in te schatten door een zogeheten multidetector computertomografie (MDCT) scan aan een sportmedisch onderzoek toe te voegen. Het doel van ons onderzoek is dan ook het bepalen van de ernst van coronairlijden bij sporters vanaf 45 jaar die geen hartklachten hebben die reeds gekeurd zijn door de sportarts door middel van een sportkeuring.


 

Regular exercise is the best way to reduce the incidence of heart disease. However, the risk of cardiovascular events is increased in people who do not yet know that they have affected coronary arteries (coronary artery disease). This is an important reason for older athletes to do a sports medical check-up. Such medical examinations are carried out by the various SMAs in the Netherlands on a large scale. A sports examination consists at present of a questionnaire, physical examination, blood testsing, and a 12-lead-ECG and - usually – an exercise  stress test.

The traditional cardiovascular risk scores may be less suitable for athletes. Cardiovascular risk scores are known to underestimate the risk of cardiovascular events in athletes by neglecting risk factor exposure (such as smoking, poor diet and overweight)  in the years prior to commencing regular exercise. On the other hand, recent German research suggests that years of very intense exercise (such as marathon running) could be potentially harmful for the heart, by promoting calcium deposits in the walls of the coronary arteries.

Research shows that, where heart disease in young athletes are mainly caused by hereditary disorders (eg thickened heart muscle), heart problems in older athletes are mainly attributable to the classic coronary artery disease.

As a normal exercise test does not exclude the presence of significant CAD, minimally invasive cardiac imaging is likely to play an increasingly important role in the evaluation of older athletes.

Low dose minimally-invasive (MDCT) coronary angiography is becoming an increasingly realistic option to detect coronary artery disease in asymptomatic persons, in the general population as well as in athletes

The goal of our research is therefore to determine the severity of coronary artery disease in athletes above  45 years who do not have heart problems already and showed no abnormalities on exercise-ECG testing.

If you are interested in (free) participation in the MARC research and you satisfy the inclusion criteria, please contact Thijs Braber. Based on the results of the CT scan of your heart, you will be provided with an appropriate (sports) medical advice.

 

 

NEDERLANDS

ENGLISH

STUDY COMPLETED